Kol och kolföreningar
Grundläggande frågor
RENT KOL (s 160)
1) Hur många bindningar har en kolatom?
2) Varför är diamant naturens hårdaste material?
3) Hur får växter de kolatomer som de är uppbyggda av?
4) Varifrån kommer kolatomerna som finns i bensin, plast och asfalt?
5) Ge exempel på vad aktivt kol används till.
KOLVÄTEN (s 164)
6) Vilka grundämnen består kolväten av?
7) Vilket ämne har den längsta kolkedjan – gasol, fotogen eller asfalt? Hur kan man veta det?
FOSSILA BRÄNSLEN (s 167)
8) Ge tre exempel på fossila bränslen
9) Vad släpps ut vid förbränning av fossila bränslen?
OLJA (s 170)
10) Av vad har råolja bildats?
11) Beskriv hur raffineringen av råolja går till (använd ord som kolväten, kondenserar, krackning
och egenskaper när du förklarar)*
12) Vilka typer av utsläpper minskar bilens katalysator? Vilka utsläpp stoppas inte?
13) Ge tre exempel på vad olja kan användas till när den inte förbränns
NATURGAS (s 173)
14) Vilken gas består naturgas till största delen av?
15) Skriv två anledningar till att det är viktigt att förhindra läckage av naturgas
MÄTTADE OCH OMÄTTADE KOLVÄTEN (s 175)
16) Vad är skillnaden mellan ett mättat och ett omättat kolväte?
17) Hur kan en gul banan få grön banan att mogna?¨
18) Hur ser etyn (eller acetylen som det också heter) ut och vad kan den användas till?
ALKOHOLER (s 177)
19) Vad kan hända om man dricker metanol?
20) Vilken alkohol finns i öl, vin och sprit?
21) Skriv två sätt att framställa etanol
22) Varför ska man (eller kan man) inte dricka spolarvätska?
23) Varför häller man glykol i bilars kylarvätska?
24) Skriv två saker som glycerol används till?
ORGANISKA SYROR (s 181)
25) Varför surnar en flaska vin som lämnats öppen?
26) Varför svider det när en myra har kissat på en?
27) Vad vet du om smörsyra?
ESTRAR (s 183)
28) Vem är Ester? 
KLAR?
Läs Läs Mer-sidorna och/eller Gör Tänk Ut-frågorna som du hittar mellan sidorna 159 och 202