Frågor Earth Hour 2015 1. Vad stämmer vad gäller ”Energiprincipen

Frågor Earth Hour 2015
1. Vad stämmer vad gäller ”Energiprincipen”?
1 Energi kan varken skapas och heller inte förstöras.
X Energins kvalitet minskar varje gång en energiomvandling sker.
2 Beskriver en energimängds användbarhet, dvs. anger energins kvalitet i förmåga till
arbete.
2. Hur mycket av elen i Sverige produceras med fossila bränslen (kol, olja och naturgas)?
15%
X3%
2 11 %
3. Hur mycket av väldens energi produceras med fossila bränslen (kol, olja och
naturgas)?
1 Mindre än 10 %
X Ca 50 %
2 Över 80 %
4. Hur har Sveriges utsläpp av växthusgaser förändrats de senaste 40 åren?
1 De har minskat kraftigt
X De har varit i stort sett oförändrade
2 De har ökat kraftigt
5. All belysning i Ljudfabrikens butik är med en energisnål teknik. Vad kallas den typ av
lampa/lysrör som de använder?
1 Vanliga glödlampor
X Halogenlampor
2. Lysdioder (LED)
6. Nya tv-apparater har ofta energisparlägen som automatiskt kan anpassa bilden efter
ljuset i rummet med hjälp av en ljussensor. Energiförbrukningen beräknas minska om
det är mörkt i rummet. Med hur många procent?
1 15 %
X 50 %
2 30 %
7. Vad släpper ut mest koldioxid i Sverige?
1 Industrin
X Jordbruket
2 Vägtrafiken
8. Vilket land i norden släpper ut mest koldioxid per capita?
1 Finland
X Norge
2 Sverige
9. Vad är elcertifikat?
1 En slags subvention på förnyelsebar el
X Ett certifikat som intygar att elen är producerad i Sverige
2 Ett tillstånd som krävs för att producera el
10. Vilken är SI-enheten, dvs grundenheten för energi?
1. J (joulue)
X. KWh
2. V (volt)
Utslagsfråga:
Hur många elhandelskunder tror du valt/erhållit Karlskoga Energi som sin elhandlare
under perioden 2014-01-01 till 2014-06-30?
300 st.