DE FYRA VÄRLDSPROBLEMEN
1. Överbefolkning
•
•
•
•
•
1830 1 miljard
1930 2 miljarder
1960 3 miljarder
1975 4 miljarder
Idag 6,8 miljarder
• Om samma ökningstakt:
8 miljarder år 2020
Var ökar det mest
• Befolkningstillväxt=
födelsetal (nativitet)
minus dödstal
(mortalitet)
• Rika delar av världen
avstannat – t.o.m.
negativ
befolkningstillväxt
Befolkningstillväxt i procent årligen
Var folk bor på planeten – 2003
Antal personer per kvkm
BEFOLKNINGSPYRAMIDER
Regressiv pyramid – Laholms
kommun
Stationär pyramid – Tensta
stadsdel i Stockholm
Progressiv pyramid – Nauru
en liten ö i Stilla havet
2. Svält
Maten i världen
• Ej matbrist, finns nog för att att räcka till
alla, fördelningsproblem
• 1 miljard hungriga
• 1,2 miljarder saknar rent vatten
• 2,6 miljarder saknar sanitet = toalett
• World Food Program under FN arbetar med
att fördela mat i världen
Världens viktiga grödor
Vete – USA, Ukraina,
Canada
Ris – Monsunasien
Majs – Amerika, Indien och
Kina
Potatis – Ryssland och
Europa
Kassava: tropisk rotfrukt,
Sydostasien, Sydamerika
och Afrika
Industriländer
• Många medelstora och
storskaliga familjejordbruk.
Många gånger överproduktion –
matberg – och stöd från staten
(EU)
• För energi till produktion
beroende av olja (fossilt bränsle)
• Även olja för att tillverka
gödningsmedel och bevattna
Transporter över jorden
• Maten i våra
butiker har ofta
transporterats långt
• Från matsteg till
matmil - historiskt
Utvecklingsländer - fattiga
• Cashcrops – odling för
export t.ex. kaffe,
kakao, bananer osv
• Småskaliga
familjejordbruk i
huvudsak till familjens
konsumtion endast
3. Energibrist
• 86% av all vår
energiförbrukning
är icke-förnybara
energikällor
• fossila bränsle och
kärnkraft (uran)
Elkraft
Begränsade resurser
• Mineraler (koppar,
järn, uran, bauxit
m.m.)
• Fossila bränslen –
olja, stenkol och
naturgas
Icke förnybara energikällor
Fossila bränslen:
• Olja
• Kol
• Naturgas
Kärnkraft
Förnybara energikällor
• Vattenkraft
• Vindkraft
• Solenergi – paneler
och celler
• Biobränsle
Vad behövs energi till?
Transporter
• Bilar/lastbilar/bussar (olja: bensin och
diesel), biobränsle (etanol, biogas),
hybrider – framtiden vätgas
• Tåg (el och diesel)
• Båtar olja
Uppvärmning av hus:
• El – värmepumpar gör det effektivare
• Ved
• Olja
• Solpaneler/solceller
Industrin – huvudsak el
4. Miljö
• Den globala
uppvärmningen
• Kemikalieanvändning
• Förorening av
hav, mark och
luft