Energikällor

advertisement
Energikällor
Arbeta i par eller tre och tre med uppgifterna nedan. Uppgift 1 redovisar ni muntligt för
Maria när ni är klar med den. Uppgift 2 (energikällor) presenterar ni med hjälp av
keynote eller på annat sätt för era klasskamrater så att hela klassen får ta del av
informationen.!
!
Vid presentationen av uppgift 2 (energikällor) ska du som är lyssnare anteckna både
frågor och svar och vara beredd att svara på någon av frågorna i slutet av
redovisningen.!
!
!
Uppgift 1 - Repetition av energiformer och energibegrepp!
!
Redovisa följande frågor muntligt för Maria!
!
1. Namnge de olika energiformerna.!
2. Beskriv vilka energiomvandlingar som sker !
a. när ett ljus brinner!
b. när du använder en spisplatta!
c. när du låter en sten falla till marken!
d. i fotosyntesen respektive cellandningen!
3. Hur kan man påstå att den energi som en skidlöpare använder egentligen är
solenergi?!
4. Vad innebär energiprincipen?!
5. Vad menas med att en bil har en verkningsgrad på 30%?!
!
!
!
Uppgift 2 - Energikällor!
Ni ska beskriva en energikälla (lottas ut) med hjälp av t.ex. en keynote. Berätta till
exempel hur man utvinner energi från källan och i samband med detta förklarar vilka
energiomvandlingar som sker. Ni ska också diskutera/redovisa för- och nackdelar med
energikällan när det gäller till exempel kostnader för individen och samhället samt
miljöaspekter. !
!
Sammanställ 2-3 frågor som klasskamraterna får svara på. Redovisa frågorna i början
av er presentation.!
Download