Hemuppgift - Människans miljö delprov 1. Fil

advertisement
Hemuppgift - ”Människans miljö”, delprov 1
Instruktion:




Tänk på att svara så utförligt som du kan - det ger högre "poäng".
Tänk utifrån Vad, Hur och Varför-tankar.
Ge gärna exempel som styrker det du skriver.
Svara gärna i flera led - t.ex. A leder till B som leder till C osv.
Gör uppgiften i sin helhet – dvs. besvara alla frågor, även om du tycker att du gjorde det vid förra
försöket.
Fråga 1.
Förklara vad som menas med Hållbar utveckling.
Svar:
Fråga 2.
Vattenbrist börjar bli ett faktum i vissa delar av världen.
Jorden består ju till 2/3 av vatten - hur kan det då vara brist på vatten? Förklara.
Svar:
Fråga 3.
Hur påverkar människan den globala uppvärmningen och vattenbristen?
Och hur påverkas människan av den globala uppvärmningen och vattenbristen?
Svar:
Fråga 4.
Vad menas med förnyelsebara energikällor? varför kallas de så?
Ge även exempel på förnyelsebara energikällor.
Svar:
Fråga 5.
Hur påverkas människans miljö utifrån om vi använder förnyelsebara eller icke-förnyelsebara
energikällor?
Svar:
Fråga 6.
Förklara vad en befolkningspyramid är, och vad man kan ha för nytta av en sådan?
Svar:
Fråga 7.
Var bor de flesta människor på jorden? Och varför bor de just där de bor?
Svar:
Fråga 8.
Hur kan man från samhällets sida påverka barnafödandet?
Vilka medel/metoder kan man ta till?
Svar:
Fråga 9.
Ytterligare kopplingar som du sett/tänkt på under arbetets gång med dessa tre kapitel, som inte
kommit fram i frågorna, och som du vill ta upp och skriva kring.
Svar:
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards