Energi och energiformer

advertisement
Energi och energiformer
1. Människan har alltid strävat efter att spara energi. Istället för att gå långt har man till exempel åkt häst
och vagn och numera bil. Kan du ge fler exempel på uppfinningar som hjälper oss att spara på kroppens
energi?
2. Vad menas med energiprincipen?
3. Titta på bilden. Vilka energiformer kan du hitta?
4. Hur får vi den energi vi behöver för att röra oss, bli varma och för att växa?
5. Förklara på vilket sätt det krävs mycket energi för att producera mat.
6. Vad använder du energi till under en dag?
a) Hemma.
b) I skolan.
c) För att ta dig till skolan.
7. Vad tror du att det har gått åt energi till för att göra en kanelbulle?
Energikällor
1. På 30 minuter skall du bli energiexpert. Välj ut två av dessa energikällor:
kärnkraft, vattenkraft, olja, vindkraft, biobränsle, naturgas, solenergi, kolkraft, vågkraft.
2. Sök fakta om dina energikällor. Skriv vilka källor du använde för att hitta dessa fakta.
3. Hur vet du att dessa faktakällor går att lita på?
4. Skriv en kortfattad text om energikällorna. Ta hjälp av följande stödfrågor
-
Är energikällorna förnybara? Hur förnyar de sig i så fall? (Vad är förnybara?)
-
Hur påverkas miljön av de energikällor du valt?
-
Ange för och nackdelar med de olika energikällorna
-
Till vad använder vi energin?
-
Många länder har problem med energiförsörjningen. Kan du komma på förslag på vad man kan göra
åt detta?
-
Beskriv steg för steg hur energin färdas från energikällan till din mobilladdare.
När du har skrivit din text, svara på:
5. Vilken energikälla tycker du är bäst? Varför?
6. Sämst? Varför?
7. Vad tycker dina kompisar? Diskutera och skriv några argument från dem.
Download