Vad är energi?
Förmåga att utföra arbete.
Vad är arbete i fysikens mening?
Arbete är att en kraft flyttar något en
viss vägsträcka. Vägen är i kraftens
riktning.
Arbete = kraft · väg
Vilken är enheten för arbete?
1 newtonmeter (1 Nm)
Kraften måste ha samma
riktning som rörelsen
Ett arbete i fysikalisk
mening uträttas när man
övervinner en kraft och
flyttar ett föremål mot
kraftens riktning alltså hur
mycket energi som
överförs
Mekanisk energi
Lägesenergi och
rörelseenergi kallas för
mekanisk energin
Vilken är enheten för energi?
1 joule (1 J)
Hur brukar energin i matvaror
deklareras?
I kilojoule och även i kilokalori (kcal)
som är en äldre enhet för energi.
Vilka energiformer talar vi om?
Lägesenergi, rörelseenergi, elenergi,
värme, kemisk energi, kärnenergi,
ljud, ljus.
Hur lyder energiprincipen?
Energi kan inte skapas ur ingenting
och inte försvinna.
Energi kan bara omvandlas till
olika energiformer
Effekt och
verkningsgrad
Effekt är ett mått på arbetsförmåga.
Ju fortare ett arbete utförs desto
större är effekten.
Effekt = Arbete / Tid
1W = 1Nm/S = 1J /S
Effekt är energi per sekund
Och mäts i watt
Effekten = energin /tiden
Hur slutar alla energiserier till
sist?
I värme.
Varför är det fel att tala om att
energi förbrukas?
Energi kan inte förbrukas eller skapas
ur ingenting, bara omvandlas till olika
energiformer
(energiprincipen)
Vad menas med effekt? Vilka
enheter kan man använda?
Effekt är arbete per sekund.
Enhet för effekt är 1 newtonmeter per
sekund (1 Nm/s) = 1 joule per sekund
Förkortning (1 J/s) =1 watt (1 W).
735 W = en hästkraft
Energikällorna delas in i två
huvudgrupper. Vilka?
Primära energikällor delas in i
förnybara och icke förnybara.
Vilken energienhet står på
elmätaren i hemmen?
1 kilowattimme (1 kWh).
Vilka energikällor hör till
grupperna?
Förnybara energikällor är sol, vind,
vatten, biobränsle och geoenergi.
Icke förnybara energikällor är kol, olja,
naturgas och kärnenergi.
Vad betyder mega och tera?
Mega betyder miljon.
Tera betyder biljon (tolv nollor efter
talet).
Vilka två faktorer ska man tänka på
när man vill spara energi?
Apparatens effekt och tiden.
Vilken typ av elektriska apparater
har stor effekt?
De som är gjorda för att ge
värme.
Hur kan man spara energi i
samband med matlagning?
Inte låta något stormkoka på hög effekt. Ha
kastruller som inte är för små utan täcker
plattan. Ha kastruller med planslipad
botten. Använda eftervärmen på plattan och
i ugnen,
alltså slå ifrån några minuter innan t.ex.
sockerkakan är färdig.
Använda mikrovågsugnen när man värmer
små mängder
Varför är det bättre för miljön att köra på
biobränslen än på bensin?
Biobränslen kommer från växter. Även
de ger växthusgasen koldioxid men
den tas upp igen vid återväxten.
Vad är en hybridbil?
En hybridbil har två motorer, en vanlig
förbränningsmotor och en elmotor.
Vad är bränslecellens ”avgaser”?
Vatten.
Kan vi dra nytta av den bildade värmen? (Nej, troligen inte.)
En leopard klättrar upp i ett träd för att sedan överfalla det
passerande bytet.
Vilken energiserie blir det?
Kemisk energi → rörelseenergi → lägesenergi → rörelseenergi → värme
Vad är det för fördel med att vi
huttrar när vi ”fryser”?
Det innebär att musklerna drar ihop sig
och slappnar av. Vid muskelrörelsen
ökar
ämnesomsättningen i muskelcellerna,
mer kemisk energi omvandlas alltså till
värme.
Energikällor (sid. 152)
I ett värmekraftverk värms vatten till ånga under högt tryck.
Ångan driver en turbin som roterar och drar generatorn.
Generatorn ger el som går ut på nätet.
Ångan leds sedan till en kondensor. Där kyls den till vatten
och pumpas tillbaka till ångpannan och värms på nytt.
Vattnet kan värmas av många olika bränslen. Det kan var
kol, olja, gas eller biobränslen som brinner på vanligt sätt.
I ett kärnkraft verk är det inget som brinner. Där kommer
värmen från klyvning av uranatomens kärna.
Vilken energiserie har vi i ett vattenkraft verk?
Lägesenergi → rörelseenergi →elenergi
Vad är det för nackdel med ”glasfiberljuset”?
I bostäder behöver man ljuset
när det inte är solsken.
Glasfiberljuset kan vara till
stor nytta i gallerior, på
industrier och andra ställen
där man inte har fönster som
kan ge dagsljus.