Energi och energikällor

advertisement
Centrala innehållet Lgr 11
 energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av
energikällor och deras påverkan på miljön samt
energianvändningen i samhället
 elektriska kretsar och batterier och hur de kan kopplas,
samt hur de kan användas i vardagliga elektrisk utrustning
t.ex. ficklampor
 magneters egenskaper och användning i samhället och
miljön
Förmågor som kommer att
bedömas
 söka information och kritiskt granska källor
 använda information i diskussioner och texter
 beskriva och förklara energikällor och energianvändning
Energiprincipen
 allt som sker och händer runtomkring dig och inuti dig
kräver en massa energi
 Kan du ge några exempel?
 energiprincipen- energi kan varken skapas eller förstöras
men, energi kan omvandlas till olika energiformer
Energiformer
 strålningsenergi - energiform som kommer från solen
 värmeenergi - energiform som kommer från solen
 elektrisk energi - i kraftverken omvandlas olika sorters energi till elektrisk energi, som i sin
tur driver tex elapparater i hemmet
 kemisk energi - kraftverken drivs av kemisk energi från olja, kol eller andra bränslen
 rörelseenergi - när du tex står med din cykel högst upp i en backe, så omvandlas lägesenergin
till rörelseenergi, så fort du börjar att rulla nedför backen
 lägesenergi - ett föremål som befinner sig högst upp har energi lagrad för att kunna sättas i
rörelse, det kallas lägesenergi
 ljudenergi - din stereo drivs av elektrisk energi, som omvandlas till
rörelseenergi i högtalarna, det skapas vibrationer i luften som blir till ljudenergi
kraftverk= de industrier som försörjer samhället med energi
Fotosyntesen
 allt levande behöver energi
 växter får sin energi från solen, det kallas fotosyntes när
växter gör om solens energi och lagrar den
Djur och människor
 vi människor, och även djuren, behöver energi för att
kunna växa och tänka, för att kunna röra oss och kunna
bli varma
Energi till hemmen
Elektricitet
 elektrisk energi är en mycket bra energiform
 elektrisk energi kan färdas långa sträckor och genom stora





ledningsnät kommer elektricitet från kraftverken till våra
industrier och hushåll
sluten krets
strömavbrott
strömkällor
elektriska ledare
isolatorer
Magnetism
 magneter finns överallt
- kylskåpsmagneter
- i datorernas hårddiskar
- magnetremsor på betalkort
- magnetlås som håller luckor och dörrar stängda
Magnetism
 elektromagnet
 elmotor
 generator
Energikällor
 förnybara energikällor
 icke förnybara energikällor
Växthuseffekten
Download