Förslag på Pedagogiskt planering tema ”energi – min roll i Europas

Förslag på Pedagogiskt planering tema ”energi – min roll i Europas grönaste stad.”
Under några veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med området ”energi – min roll i
Europas grönaste stad.” Det som driver den tekniska utvecklingen framåt är ofta att lösa
problem och uppfylla våra behov i vardagen. Vårt sätt att leva, de val vi gör, kan anpassas för
att skapa en hållbar utveckling. Du kommer att få möjlighet att utveckla kunskaper om
förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling och förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsa, miljö och samhälle Inom detta tema kommer du att få lära dig och använda
begrepp och ord för att kunna samtala om och diskutera olika energikällor. Du kommer att få
jobba med tekniska utmaningar och utveckla kunskaper om teknik i vardagen, tekniska
system i samhället och i hemmet. Du kommer att få ta reda på olika sätt att hushålla med
energi i hemmet.
Syfte:
Genom undervisningen i teknik, ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:
fysik: - Använda kunskap i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställnig i
frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
teknik: – Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
– Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
I arbetet på temat ”Min roll i Europas grönaste stad” får du möjlighet att:
– utveckla din förmåga att använda begrepp som handlar om olika energikällor och
energiformer (t.ex. värme, sol, rörelse, läge med mera).
– lära dig mer om energins oförstörbarhet och flöde
– lära dig om olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön
– lära dig mer om energianvändningen i samhället.
– arbeta med energiflöden mellan föremål som har olika temperatur.
– arbeta med identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion, och
utprövning.
Undervisning:
Under perioden kommer du att få möjlighet att utveckla dina förmågor inom området energi
och hållbar utveckling genom diskussioner och lärarledda genomgångar i helklass,
individuellt och i olika grupperingar. Du kommer att få göra ritningar och konstruera. Vi gör
ett studiebesök på fjärrvärmeverket VEAB och området avslutas med att du enskilt eller i
grupp jobbar med en ”energiutmaning”. Denna kommer du att få redovisa…
Bedömning:
I arbetet med temat ”Min roll i Europas grönaste stad” bedöms på vilket sätt du:
– använder begrepp som handlar om olika energikällor och energiformer (t.ex. värme, sol,
rörelse, läge med mera).
– visar kunskap om energins oförstörbarhet och flöde
– berättar om olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön
– berättar om energianvändningen i samhället.
– arbeta med energiflöden mellan föremål som har olika temperatur.
– arbetar med identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion, och
utprövning
Bedömningen görs genom att dina lärare lyssnar på dig i diskussioner i grupp och enskilt när vi arbetar
i skolan. Dina lärare läser din dokumentation när du arbetar med de olika områdena och ger dig
muntliga och skriftliga kommentarer. Vi samtalar om de förmågor du utvecklar och vad du kan arbeta
vidare med.
Elevens utvärdering:
Namn:
Lärarens kommentar:
datum:
.