Grundfrågor till arbetsområdet "Människans miljö"

advertisement
Detta ska du kunna ….
Grundfrågor till arbetsområdet ”Människans miljö”
Hållbar utveckling och vattenkonflikter
 Vad är hållbar utveckling?
 Hur försöker världens länder att lösa problemet med den globala uppvärmningen?
 Vilka problem kan vattenbrist leda till?
Energikällor
 Vad är förnyelsebara energikällor?
 Hur kan dessa utvinnas?
Demografi
 Hur beräknar man befolkningsutvecklingen?
 Vad är en befolkningspyramid?
 Var bor människor?
 Hur kan ett samhälle påverka barnafödandet?
Migration
 Hur har in- och utvandringen till och från Sverige sett ut genom tiderna?
 Varför migrerar människor?
Varu- och tjänsteproduktion
 Vad krävs för att man ska kunna tillverka en vara?
 Näringslivets olika sektorer - vilka är de?
 Vilken roll spelar globaliseringen för varu- och tjänsteproduktionen?
 Var är det bäst att placera olika företag?
Handel och kommunikation
 Hur har handeln utvecklats genom tiderna?
 Vilka olika transportsystem finns det?
 Betyder handeln välstånd för alla?
Fattigdom och ohälsa
 Vilka var millenniemålen?
 Hur väl har man lyckats uppnå dessa mål?
Download