Naturliga energiresurser

advertisement
VAD MINNS DU FRÅN
FÖRRA LEKTIONEN?
VAD ÄR ENERGIKVALITET?
IDAG:
• Naturliga energiresurser:
• Lagrad & flödande energi
• Förnybara och icke förnybara energikällor
• Hållbar utveckling
• Framtiden
LAGRAD ENERGI = ENERGI SOM GÅR
ATT SPARA
• Kemisk energi i gröna växter (ved, torv, kol, olja,
naturgas)
• Lägesenergi i högt belägna vattenmagasin
• Kärnenergi
FLÖDANDE ENERGI = ENERGI SOM INTE
GÅR ATT SPARA
• Går inte att spara utan måste tas tillvara på direkt.
• Exempel:
• Strålningsenergi från solen
• Rörelseenergi i strömmande vatten, vattenfall, vågor och
vind.
FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR
ENERGILAGER SOM FYLLS PÅ
• Biobränslen: tillverkas av levande organismer, t ex
sågspån, flis, träd, matavfall.
• Vattenkraft
• Vindkraft
• Solenergi
• Vågenergi
ICKE FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR
= ENERGILAGER SOM INTE FYLLS PÅ
• Fossila bränslen: olja, stenkol, naturgas
• Kärnenergi (ingen omedelbar brist)
HÅLLBAR UTVECKLING
• Alla energikällor har nackdelar.
• De problem som uppstår måste i ett hållbart
samhälle.
• Hållbar utveckling =
• “Hållbar utveckling har till mål att människans liv skall kunna
genomlevas på en planet med begränsade resurser.”
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hållbar_utveckling
• “Framsteg för hållbar utveckling kräver ett brett
engagemang av många olika aktörer: nationella och
lokala beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer,
ungdomar och civila samhällets organisationer.”
http://www.regeringen.se/sb/d/1591
FRAMTIDEN
EGET ARBETE:
• Läs sida 282 - 286 i boken
• Plugga på nyckelorden/begreppen
• Egen informationssökning!
T.ex. Googla:
“flödande energi” / “lagrad egergi”
“förnybar energi” / “icke förnybar energi”
“hållbar utveckling”
“Rio+20”
• Spela spelet (utan ljud!)
http://www.2020energy.eu/game (sv.)
http://www.electrocity.co.nz/Game/game.aspx (eng.)
http://www.wonderville.ca/asset/save-the-world (eng.)
INNAN DU GÅR:
1.
2.
3.
4.
5.
Lägg ner datorn i väskan
Sudda eventuellt klotter på din bänk
Skjut in stolen
Se till att borden står rakt
Plocka upp papper, pennor, annat som ligger på
golvet
• Vänta vid din plats tills du har fått ett godkänt!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards