Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och

Olaus Petriskolan
Örebro
BOD/JÖN
Kunskaper i teknik för skolår 7.
El i vardagen.
Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi
använder.
Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och energiskog) och vindkraftverk
ger oss en mindre del av vår elenergi men andelen ökar eftersom.
Vattenkraftverken ligger i de stora älvarna och floderna, de flesta i
Norrland.
Vattenkraftverk i genomskärning
Kärnkraftverken ligger efter
våra kuster p.g.a att de
behöver stora mängder
kylvatten. Bränslet i
kärnkraftverket består av uran.
Uran avger radioaktiv
strålning, som är mycket farlig
för människor och djur, om den
kommer ut i luften.
1
Ett vindkraftverk måste vara placerat där det blåser
mycket.
Värmekraftverk som eldas med biobränsle
(ved och energiskog) placeras ofta i närheten
av någon stad eller tätort, eftersom både el och
även varmvatten produceras här till fjärrvärme.
Varmvattnet används till att värma upp
bostäder.
Förnyelsebara energikällor
Exempel på förnyelsebara energikällor är
Värmekraftverk. EON i Örebro
energikällor som inte tar
slut på jorden t.ex:
• Vattenkraft
• Biologiska bränslen
så som ved,
skogsavfall,
enerigrödor såsom
energiskog och gräs
• Vindkraft
Elektriciteten, som alstras i
ett kraftverk, sänds i
kraftledningar till tätorterna.
Spänningen i dessa
kraftledningar är som mest
400 000 V (volt). Se bild!
2
Spänningen i ett vanligt vägguttag hemma hos dig är 230 V(volt).
Spisen, som din familj lagar mat på, drivs av en spänning på 400 V (volt).
Likaså de stora maskinerna i träslöjden och inom industrin kräver 400 volt.
Spänning mäts i enheten:(V) volt.
Effekten W = Volt x Ampere
Strömstyrka mäts i enheten: (A) ampere.
P=UxI
Effekten mäts i enheten: (W) watt.
Vi har växelström i våra elledningar. Det innebär att strömmen byter riktning
50 gånger per sekund. 50 Hz (Hertz) =50 svängningar per sekund.
Enhet: Hertz (antal växlingar /sekund)
Ett ficklampsbatteri avger likström.
SÄKERHET
Vi som ej är elektriker får endast koppla sådana enkla saker som en
stickkontak, lamphållare och skarvsladd. Byta strömbrytare i vägg och
vägguttag, om dessa har gått sönder, får du bara göra om du är vuxen och
är absolut säker på vad du gör.
Ny installation av el får bara en utbildad elektriker göra.
Husets säkringar eller proppar, som vi vanligen säger, är en stor säkerhet
för oss. Om en propp blir överbelastad så går proppen sönder och det blir
strömlöst på något ställe i lägenheten eller huset. Om propparna ej fanns
skulle det kunna börja brinna i väggarna där elkablarna är dragna och vår
säkerhet äventyras.
Om en propp går sönder: Låt en vuxen byta proppen. Går den sönder
omedelbart igen tänk efter om Du har överbelastat säkringen eller om det
är någon elapparat, som det kan vara fel på. Ta bort apparaten ifrån
elnätet!
Kvarstår problemet.
Kontakta en behörig
elektriker.
Ett jordat vägguttag
är mycket säkrare än ett
3
ojordat. Därför ska du ansluta t.ex. strykjärn, våffeljärn och värmeelement
till sådana. I framtiden kommer alla vägguttag att installeras som jordade.
En extra säkerhetsåtgärd, som vi använder oss av idag är jordfelsbrytare.
Jordfelsbrytaren är en apparat som kontrollerar att det EJ kommer någon el
på villovägar t.ex. genom en människa, som arbetar med elektrisk maskin.
Den är mycket lämplig att använda vid arbete med strykjärn, arbete med
hobbymaskiner, grästrimmer och julgransbelysning. Lltså maskiner so är
utomhus.
Symbolen för att lampan och apparaten är säker är S -märket.
Säkerhetsmärket i allmänhet för maskiner och utrustning inom EU, är
CE-märket.
Eldistrubition
El-kraften kommer idag till våra tätorter i huvudsak med kraftledningar på
400 000 volt. Det är en mycket hög spänning.
Tekniken kallas för 3-fas systemet. Uppfinnaren Jonas Venström var
banbrytande med att utveckla detta system.
Historien om Jonas.
Vår eldistribution baseras på 3-fas systemet. Det uppfanns i huvudsak av en man från Örebro. Han levde i
mitten på 1800-talet. Hans namn var Jonas Wenström. Staty finns utanför Rubecksskolan.
Han ville starta fabrik/kraftverk i Örebrokvarn, vid slottet alternativt nere vid slussen. Var ej välkommen till
detta, då tidens politiker menade att Örebro skulle satsa på sjöfart, då slussen var nybyggd.
Då flyttade tyvärr Jonas från Örebro till Västerås, där han startade ASEA, det företag som numera heter
ABB (Asea Brown Boweri) och är multinationellt och världsledande på elektriska maskiner.
4
5