Begrepp att kunna ellära – magnetism – energi – effekt

Begrepp att kunna ellära – magnetism – energi – effekt
Kap. 10,11 och 13 i fysikboken
Ohms lag: Beskriver förhållandet mellan storheterna spänning (volt), ström (ampere), resistans
(ohm). spänningen är lika med resistansen gånger strömmen. På så sätt kan man räkna fram den
storhet man inte vet, ex. resistansen i en lampa.
Kompass: Används för navigering på grund av att den alltid ställer in sin nordände mot jordens
magnetiska sydpol.
Elektromagnet: Uppstår för att det bildas ett magnetfält runt en elektrisk ledare som leder ström.
Består av en järnkärna och en spole.
Elmotor: Skapas då man låter en elektromagnet börja snurra genom att byta strömriktning hela
tiden. Sitter i många elektriska apparater som ex. elvispen.
Induktion: Uppstår när man placerar en järnkärna i rörelse i en spole och det skapas ström.
Generator: Uppstår när man sätter en roterande magnet vid en järnkärna i en spole så att
magnetfältet i spolen hela tiden ändras och det uppstår en ström. Omvandlar rörelseenergi till
elektrisk energi. Cykeldynamon är ett exempel, vindkraftverk ett annat.
Likström: Ström som går ät samma håll, ex. ström från ett batteri.
Växelström: Ström som byter riktning hela tiden. Skapas med hjälp av magnet framför spolen.
Fysikaliskt arbete: Uppstår när man förflyttar något i höjdled, ex. går uppför en trappa. Man
övervinner en kraft och något förflyttas.
Mekanikens gyllene regel: Det man vinner i kraft förlorar man i väg. Det fysikaliska arbetet är det
samma, men med ex. ett lutande plan kan man förflytta tunga föremål som är svåra att lyfta upp. Det
blir då en längre väg.
Lägesenergi: Lagrad energi hos ett föremål som ex. lyfts upp.
Rörelseenergi: Den energi som gör att ett föremål förflyttar sig, ex. när en sten pga av jordens
dragningskraft faller till marken, eller när du cyklar i nerförsbacke. (lägesenergi från toppen övergår
till rörelseenergi).
Elektrisk energi: Den energiform som bildas i en elektrisk krets eller skapas med hjälp av en
energikälla, ex. vattenkraft. Den energi som går åt när vi pratar om elförbrukning.
Effekt: Hur mycket arbete som utgörs per sekund, mäts i Watt.
Elförbrukning – kWh: Den elenergi som förbrukas under tid. Mäts i hemmet med hjälp av en
elmätare som läses av varje månad.
Överbelastning: Kan ske när man kopplar in för många apparater till samma vägguttag. Strömmen
blir större än vad spänningen på nätet klarar av. Ex. ett vägguttag med 230 V har en säkring på 10 A.
Den totala effekten som kan tas ut blir då 2300 W (230x10). En vattenkokare på 1000 W + en
diskmaskin på 1000 W + en kaffebryggare på 400 W ger då överbelastning och säkringen går sönder.
Kortslutning: Uppstår när strömmen tar närmaste vägen om t.ex. isoleringen runt sladden går sönder
och kablarna kommer i kontakt med varandra.