Ge exempel på Ledare – leder ström

advertisement
Ge exempel på
Ledare – leder ström: metaller. Salta vätskor
Isolatorer - ämne som inte leder ström :
glas,plast,gummi
och vad de har för användningsområde.
Storhet: spänning, ström, resistans, energi och effekt
Enhet : Volt, Ampere, ohm Ω
Joule
Watt
Vad det är
Ström Ampere (1A) = Hur många elektroner som rör
sig.
Spänning Volt (1V) Det som sätter fart på strömmen.
Resistans Ohm (1Ώ) Hur svårt det är för strömmen att
komma fram,:
om ämnet leder dåligt= hög resistans
motstånd.
Effekt Watt (1W) Hur mycket energi som omvandlas på
en sekund
För att strömmen skall komma fram krävs en sluten
krets.
Veta hur man ansluter en glödlampa och hur den ser ut
inuti.
Parallellkoppling – går en lampa funkar de andra!
Seriekoppling – går en lampa funkar de andra inte
Varför vi har säkringar (proppar)
Ett vägguttag på 230v klarar inte av hur mycket el som
helst – beroende på proppens Ampere
Kunna skarva en sladd.
Kunna rita ett kopplingsschema med batteri,
strömbrytare, glödlampa, sladd.
Kunna analysera ett kopplingsschema.
Veta att då resistansen är stor blir det varmt.
Resistansen ökar med temperaturen.
Resistansen beror på längden, tjockleken och materialet.
Download