Resistans(motstånd)
När ström passerar t.ex. en elektrisk ledning gör
ledningen en viss form av motstånd mot strömmen
Detta beror på:
- Trådens längd
- Trådens tjocklek
- Vilket material tråden är gjord av
Vad säger Ohms lag?
 Ohms lag fastställer sambandet mellan ström,
spänning och resistans (motstånd) i alla elektriska
kretsar.
U = Spänning (V)
I = Ström (A)
R = Resistans (Ω)
Spänning och ström i Ohms lag
Med dess hjälp kan vilken som helst av de tre räknas ut
om man känner till de andra två.
U=I·R
I = U/R
R = U/I
Övningar
1. I en elektrisk krets är strömmen 4 mA och resistansen 3 kΩ. Vilket
värde kommer spänningen ha?
2. Du mäter en elektrisk krets. Multimetern visar 240 V och 2 mA.
Vilket värde kommer resistansen ha?
3. U = 2,5 kV, R = 2 kΩ, I = ?
4. Du ska mäta spänningen i en elektrisk krets. När du mäter så är
spänningen hög men inget värde på strömmen. Vad beror detta
på?
5. Om strömmen är hög i kretsen och det är väldigt lite spänning.
Vad beror detta på?