Vår energibok

advertisement
Energi
Det här är vår energibok
Island har uppstått genom
vulkanisk verksamhet i sprickan
mellan två kontinent plattor under
det senaste 14-16 miljoner åren.
Vulkanerna vid gränsområdena är
fortfarande aktiva.Den fasta
jordskorpan på Island är på vissa
ställen bara några kilometer tjock,
och magma härdar under ytan
värmer upp den lava som ligger
högre upp, och samtidigt
grundvattnet.
Den största heta källan på Island,
Dildarthunghuver producerar 150
liter kokande vatten i sekunden. på
sydlandet i Haukadalur ligger den
största sprutande
hetvattenkällan,Geysir som har
lånat sitt namn åt själva
fenomenet.
ELEKTRISK ENERGI:)
Energin kommer från elledningar.
Vi använder energin till
data,tv,köra maskiner,apparater
och tända lampor. Det mesta
energin vi använder kommer från
solen. Vi använder varje sekund
den elektriska energin, en av den
mest användbara strömkällor på
jorden. Vi får el t.ex
solceller,återvändbara batterier.
FRAMTIDENS ENERGI:
-BRA FÖR MILJÖN
-MYCKET ENERGI FÖR LÅGT PRIS
-DET SKA FUNGERA ÖVER HELA VÄRDEN
-VAD ÄR FÖRNYBAR ENERGI.VARFÖR??
EX.FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR ÄR
ENERGIKÄLLOR SOM ALDRIG KOMMER ATT TA
SLUT OCH BARA FÖRNYAS.
EX.PÅ FÖRNYBARA ENERGI KÄLLOR ÄR,VATTEN,
SOL OCH VIND.
Fossila Bränslen
Fossila bränslen som te.x olja, kol naturgas räknas inte som
förnybara p.g.a. att detta tar så lång tid att förnyas.
Vad är icke förnybar energi ? varför? Exempel.
Icke förnybara energikällor är energikällor som har tagit flera
miljoner år att bildas och är därför inte förnybara på den
tidsskala de används.
Exempel på icke förnybara energikällor är kol, olja, bensin
och naturgaser,ett annat exempel är också kärnenergi
som man utvinner genom uran.
Vattenkraftverk:
Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten.
strömmarna kan finnas i vatten drag eller skapas genom
temperaturskillnader i världshaven eller som
tidvattenströmmar.
Vattenkraft
Även konstgjorda vatten drag kan användas.Vattnet går
igenom en turbin som producerar el till hus och massa annat.
Fram till mitten av 1800-talet utnyttjades främst vattenkraft
genom att man placerade ett vattenhjul i forsar och fall, för
drivning av exempelvis kvarnar so malde säd, eller som
drivkälla för smideshammare och andra direktdrivna
maskiner.
Under 1800-talet skedde en snabb utveckling av allt mer
effektivare vattenturbiner. Under sista decenniet av
1800-talet utvecklades också den elektriska transmissionen
så att vatten kraften kom att kunna försörja fabriker och
konsumenter med med kraft på platser som låg långt från
själva kraftverket.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards