motion - Avstå från att investera i fossila bränslen kopia

Avstå från att
investera i fossila
bränslen
2015.11.25
Klimatförändringarna kräver förändrad syn på investeringar och
ekonomi. Forskning visar tydligt att stora delar av världens kol- och
oljereserver måste stanna i marken för att kunna nå det internationellt
överenskomna målet om 2 grader. Signalen är därför tydlig. Placeringar
inom industrin för fossil energi kommer snabbt att avta.
Flera stora institutioner runt om i världen upphör nu med att investera i
fossila företag. Rockerfellers Brother’s Fund är kanske den mest kända.
I Sverige har Lunds universitet och Uppsala kommun beslutat att avsluta
sina investeringar, att ”divestera”, i fossil energi.
Även Stockholm Stad har angett att de ska utreda sina fossila
investeringar. Samtidigt som avkastningen minskar bland kol- och
oljeföretagen blir investeringar i ren energi, effektivitet och andra
hållbara teknologier betydligt mer lönsamma.
Det är en växande marknad med investeringar på mer än 260 miljarder
dollar år 2011. Det är en säker plats för nya investeringar samtidigt som
kommunen bidrar till en hållbar utveckling.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige i Norrköpings kommun:
Att se över sin investeringspolicy och göra eventuella justeringar för att
utesluta investeringar i företag som utvinner och förädlar fossila
bränslen.
Att upphöra eventuella nuvarande placeringar i företag som utvinner
fossila bränslen och placerar samma summor inom förnybar energi.
Deniz Tütüncü och Peter Butros - Vänsterpartiet