Beskriv kolets kretslopp. Rita och förklara! Med både text och bild

advertisement
Åk 9
Kemi A
Nerifrån och upp
Uppgift
(Uppgiftsstandard)
Elevexempel
(Resultatstandard)
Beskriv
kolets
kretslopp.
Rita och
förklara!
”Kolatomer från koldioxiden åker in i växter genom
fotosyntes och omvandlas till druvsocker. När djur
äter druvsocker och förbränner det genom
cellandning återgår det till atmosfären. Även växterna
cellandas. Döda växter och djur blir mat åt
nedbrytarna. De cellandas också och släpper ut
koldioxid till luften. Om det är ont om syre i marken
kan inte nedbrytarna leva och växterna förmultnas
inte. Växterna kan då omvandlas till olja, stenkol mm
men det tar flera miljoner år. När oljan förbränns
bildas koldioxid som åker ut i luften igen. På detta
sätt kretsar kolatomerna runt i naturen.”
Kommentar/
bedömning
Centralt innehåll
Lgr 11
Med både text och
bild visar eleven
mycket god
förståelse för kolets
kretslopp.
Kolatomens
egenskaper och
funktion som
byggsten i alla
levande
organismer.
Kolatomens
kretslopp.
Kunskapskrav
Lgr 11
A
Eleven kan föra
välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang om
kemiska processer i
levande organismer,
mark, luft och vatten
och visar då på
komplexa kemiska
samband i naturen.
Download