Vilka är förutsättningarna för liv?

Jordens relativa avstånd till solen.


Att det finns vatten.
Att jorden har en atmosfär.
Allting i universum strävar mot ökat kaos. Det krävs
alltså en massa energi för att skapa ordning.
Jorden är ett slutet kretslopp, vilket innebär att
”ingenting försvinner, allting stannar kvar”.
Alla ämnen på jorden går runt i kretslopp. Vi
kommer att titta närmare på några av dessa.
Kolets kretslopp
•
Kol binds in i
organisk form via
fotosyntesen.
•
Kolet frigörs i
molekylform via
cellandningen.
•
Alla organismer har
cellandning.
Vattnets kretslopp
Viktiga ord:
•
Nederbörd.
•
Evaporation.
•
Transpiration.
•
Avrinning
•
Infiltration.
Markens kretslopp.
Markens kretslopp kan delas upp i två delar.
Den ena är den lösa jordens kretslopp.
Den andra är bergens och jordskorpans kretslopp.
Den lösa jordens kretslopp.
Vad består jord av?
•
Fasta partiklar av
olika storlek.
•
Döda växt- och
djurdelar.
Växter, som t.ex. lavar, är
en viktig del i det här
kretsloppet.
Bergens kretslopp
Viktiga ord
•
Sedimentation
•
Vinderosion
•
Vattenerosion
•
Bergart
•
Malm
•
Mineral