dobar prov

advertisement
1a) Rita antalet elektroner, och vad de har för laddning.
2+
b) Vad betyder 2+ i atomkärnan?______________________________________
________________________________________________________________
c) Vad heter detta ämne?____________________________________________
2a) Rita elektronskal och rätt antal elektroner till detta ämne.
3+
b) Vad heter detta ämne?____________________________________________
3 En grupp i periodiska systemet anger samma antal ______________________
4 En period i periodiska systemet anger samma antal ______________________
5. Skriv det kemiska tecknet för dessa atomer
Väte ________
Syre ________
Kväve __________
Kol _________
Klor ________
Järn ____________
Natrium _______
Aluminium _______
Magnesium ____________
6. Skriv den kemiska formeln för dessa molekyler
En molekyl väte
__________
En molekyl syre
__________
En molekyl kväve
__________
En molekyl koldioxid
Två molekyler koldioxid
Fem molekyler väte
__________
__________
__________
7. Vad är det som är så speciellt med ädelgaserna i grupp 8?
________________________________________________________________
8.I luft finns _____% Kväve, N, och _____% Syre, O
Patrick Afsén, Augustenborgsskolan, Malmö – www.lektion.se
9. Hur känner man igen dessa gaser
a) Syre __________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Väte __________________________________________________________
________________________________________________________________
c)Koldioxid_______________________________________________________
________________________________________________________________
10. Ca 62 % av din kropp består av vatten, men hur många procent av jordytan
täcks av vatten? ____________%
11.
detta är en vattenmolekyl!
Förklara hur en vattenmolekyl bildas och vilka ämnen som ingår med hjälp av
en reaktionsformel. Glöm inte att det skall finnas lika många atomer på varje
sida.
__________ + ___________ 
vatten
__________ + ___________  2 H2O
12. Skriv reaktionsformlerna
Magnesium + syre
Magnesiumoxid
_________ + _______  ___________
När man upphettar magnesium
Koppar
+ syre
 Kopparoxid
_________ + _______  ___________
När man upphettar koppar
Kol
+ syre
 Koldioxid
________ + _______  ___________
När man tänder en trästicka
Svavel
+ syre
 Svaveldioxid
_________ + _______  ___________
När man upphettar svavel
13 När ett ämne brinner i luft (syre) bildas en_________________
Denna reaktion kallas för _________________________
Till provet skall ni repetera allt ni lärt er hittills.
Laborationer och anteckningar är viktiga.
Sammanfattningssidorna är bra att öva sig på
Lycka till !!!
Patrick Afsén, Augustenborgsskolan, Malmö – www.lektion.se
Download