LUFT

advertisement
LUFT
Atmosfären
Äpple – Skal
Hög höjd – Tunn luft (färre molekyler)
Syre (O)
21 %
Kväve (N)
78 %
Ädelgaser
0,93 %
Vattenånga stiger upp
Kyls av (bildar droppar)
Samlas i moln
Faller ner (regn, snö)
Vattnets kretslopp
Syre
• Grundämne
• Finns i molekyler, O2
• Behövs för att leva
• Behövs för att något ska brinna
Kväve
• Grundämne
• Finns i molekyler, N2
• Kväver eld
• Används som kylmedel (flytande, -196 oC),
till gödningsmedel, läkemedel
Ozon
• Finns i molekyler, O3
• Livsviktig och farlig
• Ska finnas i atmosfären, ozonskiktet
• Ska hindra UV-strålningen att nå jorden
• Kan också bildas på marken, marknära ozon
• Bildas då solen skiner på avgaser
• Marknära ozon skadar våra lungor
• Skadar växternas klorofyll och
klyvöppningar
• Skadar gummi och plast
För att undvika bildandet:
• Kör saktare
• Använd katalysator
Freoner
• Ämnen som förr fanns i bl.a. kylskåp och
sprayburkar
• Förstör ozonmolekylerna => tunnar ut
ozonskiktet
• Är numera förbjudna i nästan alla länder
• Ozonhålet är nästan ”lagat”
Ädelgaser
• Vill inte reagera med andra ämnen, ”ädla”
• Endast lösa atomer, ej molekyler
• Används i belysning, t.ex. Neon
• Vanligast är Argon, finns i glödlampor för
att glödtråden ska hålla längre
Koldioxid
•
•
•
•
Oxid = förening med syre
Koloxider, CO
Kväveoxider, NO
Svaveloxider, SO
• Bildas vid förbränning, när något brinner
Kol brinner => koloxider
Mycket syre => koldioxid
• Koldioxid, CO2
• Finns i fotosyntesen
• Växterna fångar upp koldioxiden
• Mer än vad de klarar av, varför?
• Koldioxiden håller kvar solvärmen =>
växthuseffekt
Växthuseffekten är positiv!!!!
Download
Random flashcards
Create flashcards