Bildspel Ozonproblemet

advertisement
Ozonproblemet

2 olika ozonproblem
–
Ozonskiktets uttunning, ozonhålet
–
Marknära ozon
Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar bort skadlig UV-strålning
från solen

Ozon består av syreatomer

Ozonskiktet uppkom när organismer började
producera syre med fotosyntesen
Ozonhålet

Utsläpp av ozonnedbrytande gaser (speciellt freon) har tunnat
ut ozonlagret

Freoner
–
–
–

Ökar risken för
–
–
–

avfettningsmedel
drivgas i flaskor
kylmedium i kyslkåp
hudcancer
nedsatt immunförsvar
starr
I haven skadas algerna
Ozonhålet

Många länder har avvecklat freoner

U-länderna har inte gjort det ännu

Gamla kylskåp måste tas om hand eftersom de kan innehålla freoner

Gott hopp om att skadan repareras på sikt om utsläppen minskar
Ozonhålet

Nedbrytningen av ozon går snabbare där luften är
kall och innehåller iskristaller

Ozonskiktet vid sydpolen tunnas ut ca. 50 % under
vårmånaderna
Marknära ozon

I avgaser finns kväveoxider och kolväten

När solen skiner på avgaserna startar en kemisk reaktion
som omvandlar syret i luften till ozon

Kan även bildas vid elektriska urladdningar, till exempel vid
åska

Kan
–
–
–
irritera slemhinnor och lungor
Skada växternas klorofyll och klyvöppningar
Göra material som gummi och plast mindre elastiskt
Download