Luften i Malmö Luften i Malmö

Luften
i Malmö
Nyhetsbrev från Miljöförvaltningen
om luftkvaliteten i Malmö
Oktober och november
2008
Normalhöst! I huvudsak var både oktober och
november av traditionell höstkaraktär, vilket
innebär grått, blött och rätt blåsigt väder. Det grå
vädret bröts under sista veckan i november, när
snön föll och la sig över landskapet några dagar.
Sammanfattningsvis var perioden någon grad
varmare än normalt och nederbörden var också
något rikligare än normalt.
Januari 2008
Foto Håkan Rosberg
Uppmätta halter. Ur luftkvalitetssynpunkt har hösten inte bjudit på några
negativa överraskningar. Enstaka tillfällen med förhöjda halter har dock
förekommit, men inget som varit alarmerande. Det som händer under hösten
är ju att instrålning minskar och att temperaturen sjunker allt mer. Detta leder
till att bildningen av ozon minskar. Normalt brukar också svavlet i atmosfären
öka något då förbränningen ur främst uppvärmningshänseende ökar under
den kalla perioden. Oktober och november är normalt rätt blåsiga månader,
med få vindstilla tillfällen vilket medför att utsläppen av olika luftföroreningar
sällan anrikas dramatiskt. I figuren nedan visas hur instrålningen minskar,
samt hur temperaturen sjunker. Notera att temperaturen inte slaviskt följer
instrålningen, utan temperaturen beror ju till stor del på om det är varm eller
kall luftmassa över Skandinavien.
Globalinstrålning (W/m2)
På gång:
Den 1 december installerades och påbörjades
mätning av kväveoxider vid Vavihill på Söderåsens sydsluttning. Mätningen görs i samarbete
med Skånes Luftvårdsförbund och Universitet i
Lund. Mätningar av partiklar och ozon kommer
också att kunna presenteras till årsskiftet
på den nya hemsidan Öresundluft.
26-nov
19-nov
12-nov
05-nov
29-okt
22-okt
15-okt
08-okt
Temperartur (C)
01-okt
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
Foto Håkan Rosberg
Kontakt: Susanna Gustafsson, 040-34 20 37, [email protected]
Mer luftinformation:
www.malmo.se/luft