Visning av Akvariet

advertisement
Malmö stad
Malmö Museer
Visning av Akvariet
Programmets målgrupp: Årskurs 1- 3
Vårt mål är att öka elevernas nyfikenhet kring naturen och djuren som
finns i den. En ökad kunskap om hur allt levande hänger ihop ger oss en
större förståelse för världen och en förundran över naturen.
Kom och upptäck naturens otroliga variation. Genom levande exempel får
vi se och uppleva biologisk mångfald från levande fossil till
människoskapta fiskar. Vi upplever djur i en naturtrogen miljö och
diskuterar anpassningar som uppkommit under miljontals år i en
föränderlig värld. Vi tittar närmare på de djur som finns i vår närmiljö, både
i hav och i sjö.
Ur kursplanen i Biologi (läroplan för grundskolan 2011):
visning av akvariet
Året runt i naturen
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs
och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i
ekosystem.
MALMÖ MUSEER
Malmöhusvägen
Box 406 20124 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
[email protected]
www.malmo.se
Download