Inledning /syfte Du kommer att få lära dig om årstiden vinter och

advertisement
Hagabackens rektorsområde
Ramshyttans rektorsområde
Planering för perioden
____V 3-7_____________________
Ämne
__No Året runt i naturen_________
Inledning /syfte
Du kommer att få lära dig om årstiden vinter och dess kännetecken samt månaderna med
tillhörande årstider. Du ska lära dig djur i din närmiljö.
Detta centrala innehåll skall vi jobba med under perioden
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas
samt namnen på några vanligt förekommande arter.
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters
livscykler och anpassning till olika årstider
Kunskapskrav för perioden
När du är klar ska du kunna.
Årstiderna
Alla månader i rätt ordning
Månad kopplad till årstid
Några kännetecken för vintern
Känna till några av våra vanligaste djur i Sverige
Känna till hur djuren gör för att klara vintern
Arbetssätt
Du kommer att få lära dig genom att:
läsa
skriva
se på olika filmer
bilduppgifter
leta vintertecken
undersöka hur vi kan gruppera djur, leta spår.
Bedömning
Du ska kunna berätta om årets indelning i årstider och månader.
Kunna berätta om årstiden vintern och om de djur och fåglar som finns i vår närhet.
Dokumentation
Egen dokumentation med bilder
Muntlig redovisning
Download