Smart– Skånska Uppfinningar under de senaste 200

advertisement
M a l mö s t a d
Malmö stad
Malmö Museer
Smart– Skånska Uppfinningar under de senaste 200 åren
Målgrupp: Årskurs 7-9
Vårt mål är att öka elevernas nyfikenhet på vetenskap och teknik. Ett
vetenskapligt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen
tid.
Tandpetare och spettkaksjärn, pacemaker och nanoteknik. Det är några av
de 32 skånska uppfinningar som visas i utställningen Smart! Här visas en
ovanlig blandning av enkla, klyftiga lösningar i vardagen och
högteknologiska genombrott. Alla är de exempel på innovationer och
genombrott som gjorts i Skåne de senaste 200 åren. Här finns också en bil
med en Stirlingmotor, där besökarna kan låta sig inspireras av att bli
uppfinnare.
Ur kursplanen i Teknik (läroplan för grundskolan 2011):
Teknik, människa, samhälle och miljö. Årskurs 7 - 9
•
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga
framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga
upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska
innovationer.
•
Återvinning och återanvändning av material i olika
tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till
hållbar utveckling.
•
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska,
etiska och sociala aspekter
•
Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och
mäns yrkesval och teknikanvändning.
smart koppling till läroplan 7-9
Ur kursplanen i Samhällskunskap (läroplan för grundskolan 2011):
Samhällsresurser och fördelning. Årskurs 7-9
MALMÖ MUSEER
Malmöhusvägen
Box 406 20124 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
[email protected]
www.malmo.se/museer
2 (2)
•
Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger
samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomi och vilka
effekter de kan få för individer och grupper
•
Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till
exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.
Download