Evolution - Malmö stad

advertisement
Malmö stad
Malmö Museer
Evolution.
Målgrupp: Gymnasiet (anpassas efter respektive grupp)
Tidsåtgång: ca 1 timme
Vi börjar i de naturhistoriska utställningarna Vår Natur, Färg, Form och Funktion
samt Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur. Här ger vi en bakgrund till
evolutionsteorin, diskuterar hur en art kan uppstå, avel, tidsaspektens betydelse
mm. Vi ger ett antal exempel från utställningarna. I Akvariet fortsätter vi men
tittar nu på levande exempel. Vi fokuserar lite extra på fiskarnas evolution. Hur
ser en fisk ut och vad är anledningen till den stora variationen?
Allt för att komplettera undervisningen i skolan.
Exempel ur kursplan för Biologi 1, kurskod BIOBIO01, gymnasieskolan.
evolution gymnasiet
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
 Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt
deras betydelse för artbildning.
 Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv
framgång.
 Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismers
huvudgrupper och evolutionära historia.
 Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.
MALMÖ MUSEER
Malmöhusvägen
Box 406 201 24 Malmö
Tel. 040-341000
Org.nr. 212000-1124
[email protected]
www.malmo.se/museer
Download