Livets ursprung – program VT 2015

Livets ursprung och evolution
Tisdagen den 7 april, Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund
Program
08:30 – 09:00
Registrering och kaffe
09:00 – 09:10 Välkommen
Bo-Anders Jönsson, prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
09:10 – 09:50 Naturligt urval, mekanismen bakom organismernas anpassning
Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, Uppsala universitet
09:50 – 10:35
Hur arbetar vi med begreppet ”survival of the fittest”?
10:35 – 10:45
Bensträckare
10:45 – 11:25 Evolution på G – snäckor i Bohuslän bildar nya arter
Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
11:25 – 12:10
Hur arbetar vi med artbegreppet i klassrummet?
12:10 – 13:10
Lunch
13:10 – 13:50
Biologisk enfald – enheten i mångfalden
Anders Liljas, professor biokemi och strukturell biologi, Lunds universitet
13:50 – 14:35
Hur kan syntesen av proteiner och nukleinsyror bäst förklaras för eleverna?
14:35 – 15:05
Kaffe
15:05 – 15:45
Människans evolutionära historia
Mattias Jakobsson, professor i genetik, Uppsala universitet
15:45 – 16:30
Vad vet vi om vår förhistoria och hur förklarar vi vårt släktskap med andra arter?
16:30 – 16:40
Återsamling och avslutning
Varje föreläsning åtföljs, som framgår ovan, av ett didaktiskt pass, då alla deltagare
under ledning av Malin Nilsson, lektor och projektledare vid Kemilärarnas
Resurscentrum vid Stockholms universitet, och Peter Lindström, lektor vid Nyströmska
gymnasiet i Söderköping, diskussionsvis arbetar fram ett koncept för klassrummet – allt
under medverkan av respektive föreläsare.