fortsattning

advertisement
Sammanfattning av gula och gröna lappar:
 Arbetsmiljö
 Studiero
 Trivsel
Hur ska vi jobba för att detta ska fungera?
Arbetsmiljö







Göra om
klassrummet, tex
byta gardiner
Varmare i
klassrummet
Göra om
klassrummet
Göra om
klassrummet
Byta gardiner
Sätta in affisher
Göra om
klassrummet
Studiero
 Tyst på
lektionerna
 En som är med
och håller
ordning
 Lärarna
undervisar på ett
kul sätt
 Alla i klassen
borde vara
tystare för att
man ska kunna
koncentrera sig
bättre.
 Alla behandlas
lika så att alla
ges samma
möjligheter att
lyckas
Trivsel
 Sluta
kommentera
varandra
 Inga taskiga
kommentarer
 Lärarna ska
behandla
eleverna med
respekt
 Alla har rätt att
få komma med
åsikter
Download