fysik_i_vardagen

advertisement
Bäst uppfinningarna!
Teknik och fysikaliska begrepp
• ha kunskaper om användning av
naturvetenskap och teknik i samhället
• kunna beskriva några vardagliga tillämpningar
med hjälp av fysikaliska begrepp
Hur vill ni examineras?
• Populärvetenskaplig artikel?
• Interaktiv presentation (film, powerpoint eller
dylikt)
• Prov
• Annat?
Fysikaliska begrepp
•
•
•
•
•
•
Kraft
Tryck
Friktion
Centripetalkraft
Elektricitet och magnetism
Ljus
Hitta tre uppfinningar
Idag!
Presentera tre uppfinningar, din egen eller
någon annans och beskriv kortfattat vad den har
1. För funktion (användning)
2. Försök ge en fysikalisk förklaring till hur den
fungerar
Download