Arbete, energi, effekt och mekanik

advertisement
Arbete, energi, effekt och mekanik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Energiformer och energiomvandlingar
Mekaniskt arbete
Mekanikens gyllene regel
Energiprincipen
Enkla maskiner
Perpetuum mobile (evighetsmaskinen)
Beräkningar på kraft, effekt, energi och arbete
Verkningsgrad
Energikvalitet
Fossila bränslen och biobränslen
Att lagra energi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Friktion
Reaktionskraft
Gravitation
Satelliter (naturliga och artificiella)
Farter ut från jorden med 7200 m/s
Fart och hastighet
Sammansatt, likformig och olikformig rörelse
Centripetalkraft
s = gt2/2
Under perioden ska du arbeta utifrån tre av följande kunskapskrav (du får
naturligtvis välja fler):
1. Du ska kunna samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och
skiljer fakta från värderingar. Du ska formulera ställningstagande med motiveringar.
2. Du söker information från olika källor och resonerar kring källornas och informationens
trovärdighet och relevans. Framställningen av texten anpassar du till syfte och
målgrupp.
3. Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera
frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
4. Du har kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det
med hjälp av fysikens begrepp, modeller och teorier.
5. Du kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med krafter, rörelser
och hävarmar och visar då på fysikaliska samband.
6. Du för resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och ger exempel på
åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
7. Du kan beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
Download