Ämnesområden inom fysik (7-9)

Ämnesområden inom fysik (7-9)
• Staden
Hållbar utveckling
Transport
Energikällor
• Materia
Massa, sträcka, area och volym
Frys-, kondensations-, kok- och smältpunkt
Densitet
Archimedes princip
• Krafter och tryck
Massa/tyngd
stabilt/labilt
Friktion
Gravitation
Hävstänger
Tryck i vätskor och gaser
Lyftkraft
• Elektricitet och magnetism
Elektrisk ström, spänning och resistans
Kopplingsschema
Induktion och generatorn
Elektrisk effekt
• Akustik
Frekvens och våglängd
Ljudnivå
Buller
Ljudinstrument
Dopplereffekt
• Optik
Ljuskällor och ljusets natur
Speglar och linser
Reflektion
• Astronomi
Solsystem
Stjärnor
Himlakroppar
Big bang
• Värmelära och meteorologi
Temperatur
Värmetransport
Aggregationstillstånd
Hög- och lågtryck
Vindhastighet och vindstyrka
• Arbete, energi, effekt och mekanik
Energiprincipen
Energikvalitet
Kraftspararlösningar
Fart och acceleration
Reaktionskraft
• Atom- och kärnfysik
Joniserande strålning
Radioaktivitet och sönderfall
Fusion och fission
Kärnkraftverk och atombomber/vätebomber
Elektromagnetisk strålning