värme kan ledas/överföras på 3 sätt strålning konvektion ledning

advertisement
VÄRME KAN LEDAS/ÖVERFÖRAS PÅ 3 SÄTT
Energin överförs alltid från varmare stället till kallare.
STRÅLNING
KONVEKTION
LEDNING
Värme i form av strålning alstras/avges
från alla kroppar som har en temperatur
över den absoluta nollpunkten (-273,15
°C). Transport av energi sker då utan
hjälp av något medium. Ett svart ämne är
bättre både på att avge och absorbera
strålning.
Konvektion handlar om att en
överföring av värme sker vid
temperaturskillnader. Luften
ovanför elementet blir
varmare, får då lägre densitet
och stiger. Den kalla luften
tvingas till elementet och så
börjar det om.
De atomer som får energi av lågan börjar
röra sig mer och mer,knuffar igång de
atomer som ligger närmast intill, så
fortsätter atomer att knuffa på varandra
och värmen leds genom materialet.
LEDNING
STRÅLNING
KONVEKTION
LEDNING
Download