Värme

advertisement
VÄRME
•
Värme är rörelse hos atomer och
molekyler
•
Ju varmare det är desto snabbare rör de
sig
•
När ett ämne blir varmare utvidgar det sig
•
Man behöver tänka
på
värmeutvidgningen
t.ex. när man bygger
järnvägar, broar,
elledningar, motorer
och hus
•
Gaser utvidgar sig mer än
fasta ämnen och vätskor.
•
Vatten är ett undantag.
Det har högst densitet vid
+4 grader Celsius.
TEMPERATURSKALOR
•
De vanligaste temperaturskalorna är Celsius-,
Fahrenhet- och Kelvinskalan
•
Celsiusskalan utgår från vattnets smält och
kokpunkt
•
Kelvinskalan utgår från absoluta nollpunkten
•
Det kan aldrig bli kallare än absoluta
nollpunkten
Celsi
us
10
0
0
273
Kelvi
n
Vattnets
kokpunkt
Vattnets
smältpunkt
Absoluta
nollpunkten
37
3
27
3
0
TERMOMETRAR
•
Vätsketermometern
uppfanns av Gabriel Daniel
Fahrenheit.
•
Innehåller en vätska i ett rör.
Vätskan utvidgar sig när det
blir varmare.
•
Bimetalltermometern
består av två metaller
som sitter ihop och
utvidgas olika mycket
när de uppvärms
•
Ex: bastutermometrar,
stektermometrar
•
Termostater reglerar
temperaturen i t.ex.
ugnar, kylskåp eller rum.
VÄRMESPRIDNING
•
Värme kan spridas på
tre olika sätt: ledning,
strömning och
strålning.
1. Ledning
• Vid ledning sprids värmen
från atom till atom inuti ett
ämne.
•
Ex på bra värmeledare är
metaller
•
Dåliga värmeledare,
isolatorer, är t.ex. luft, trä,
vatten och plast.
2.STRÖMNING
•
Vid strömning sprids värme med hjälp av ett
ämne, t.ex. luft eller vatten
•
Exempel: Golfströmmen, värmeelement
3. STRÅLNING
•
I vakuum kan värme spridas genom
värmestrålning eller infraröd strålning.
•
Exempel: värmen från solen
Download