Alfa sönderfall

advertisement
Radioaktiva ämnen
• En atomkärna kan också avge strålning om
den innehåller för mycket energi.
• Många grundämnen har isotoper där kärnan
innehåller för mycket energi. De strävar
efter att göra sig av med energi för att
komma i balans igen.
• Atomkärnan ”sönderfaller” när den sänder
ut strålning.
3 typer av strålning
• Alfastrålning, α
• Betastrålning, β
• Gammastrålning, γ
Ämnen som sänder ut strålning på det här
sättet (från kärnan) kallas radioaktiva
Alfasönderfall
• När en kärna sänder ut
alfastrålning är det
egentligen en
heliumkärna som den
skickar ut. En
heliumkärna består av
2 protoner och 2
neutroner.
Betasönderfall
• Betastrålning består av negativt laddade
elektroner. Dessa kommer av att en oladdad
neutron omvandlas till en proton och en
elektron.
• Elektronen lämnar kärnan och kvar blir
protonen. Antalet protoner ökar i kärnan och
då bildas ett nytt ämne.
Gammastålning
• Består inte av någon partikel, utan är en
strålning som fungerar som ljus eller
röntgen.
• Är väldigt energirik och är farlig för
kroppen.
http://www.colorado.edu/physics/2000/isotopes/radioactive_decay3.html
Valentin, En bok om strålning, © Nordstedts
1987
Valentin, En bok om strålning, © Nordstedts 1987
Valentin, En bok om strålning, © Nordstedts 1987
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards