Strålning

advertisement
Strålning
http://wallpapertvs.com/wp-content/uploads/2014/10/light-bulb-in-the-sunset-15775.jpg
Elektromagnetiska vågor.
våglängd
Elektromagnetiska
vågor, ljus.
Kan färdas i
vakuum.
Andra vågor som vatten
och ljudvågor.
Behöver något att
färdas i som vatten,
luft, betong eller sand.
Elektromagnetisk strålning
Partikelstrålning
Elektromagnetiska vågor,
elektroner som hoppar.
Partikelstrålning.
Atomkärnan faller
sönder.
Energirik strålning med kort våglängd är joniserande.
Joniserande
strålning
alfastrålning
betastrålning
neutronstrålning
fission
fusion
http://www.hk-phy.org/energy/power/print/
nuclear_phy_print_e.html
Strålningens användningsområden.
Sjukvård
Säkerhet
Röntgen
Röntgen vid tullen
Militärt
Strålbehandling vid
cancer, sterilisering av
instrument.
Strålningens användningsområden.
Kärnkraft
Jordbruk
Industri
Download