Optik – läran om ljuset

advertisement
Optik – läran om ljuset
•Vad är ljus egentligen? Ljusets natur?
Minihistorik om uppfattningar om ljusets natur
•Antiken
Synstrålar utsända av ögat
mm
•ca 1700
Newton – ljus är partiklar (korpuskler)
Huygens – ljus är vågor
Newtons uppfattning dominerade i ca 100 år
•ca 1800
Young, Fresnel – ljus är vågor
•ca 1870
Maxwell – ljus är elektromagnetiska vågor
•1905
Einstein – ljus är partiklar, fotoner
Hur skall vi ha det? Är ljus vågor eller partiklar?
Ja!
Ljus är både vågor och partiklar, fast detta är motsägelsefullt!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards