Din guide till Partikelstorlekar

advertisement
Din guide till Partikelstorlekar
Partiklar synliga med
svepelektronmikroskop
Partiklar synliga med
optiskt mikroskop
Partiklar synliga för ögat
BILAVGASER
VEDRÖK
METALLÅNGOR
OLJEDIMMA
CEMENTDAMM
TOBAKSRÖK
VIRUS
0.001
0.01
BAKTERIER
0.1
1 2,5[1]
Storlek i mikrometer (µm)
INDUSTRIDAMM
KOLDAMM
POLLEN
10[2]
100
1000
= Partiklarna som är svårast att fånga finns i intervallen 0,2–0,5 mikrometer (µm)
[1] PM2,5 betecknar partiklar mindre än 2,5 mikrometer. I luftkvalitetsförordningen finns fastställda gränsvärden för PM2,5 i vår utomhusluft: Årsmedelvärde får inte överstiga 20 μg/m3.
[2] PM10 betecknar partiklar mindre än 10 mikrometer. I luftkvalitetsförordningen finns fastställda gränsvärden för PM10 i vår utomhusluft: Årsmedelvärde får inte överstiga 40 μg/m3.
www.QleanAir.se
Download