Ämnesplanering NO atom kärnfysik 9B v5 Vt14 (66 kB, docx)

advertisement
Vecka 5
Måndag
Vi börjar med att
repetera hur
atomen är
uppbyggd och vad
en isotop är.
Senare pratar vi
om hur hoppande
elektroner kan
skapa strålning och
varför det blir så.
Följande
begrepp är
viktiga:
atomteorin, atom,
neutron, proton,
elektron,
atomkärna,
partikelaccelerator,
elektriskt neutral,
jon, massa,
densitet, masstal,
atomnummer,
isotoper, instabil,
elektromagnetisk
strålning.
14.00-15.30:
datasalstid för
projektarbete
Tisdag
Idag skall vi
fortsätta prata om
olika typer av
strålning samt
diskutera
spektrum. Hur
används denna
kunskap och vad
har den betytt för
oss?
Följande
begrepp är
viktiga:
röntgenstrålning,
spektrum,
frekvens,
radioaktiv
strålning, UVstrålning, IRstrålning,
gammastrålning,
betastrålning,
alfastrålning,
fission, fusion,
sönderfall,
halveringstid,
räckvidd, aktivitet,
dosimeter,
bakgrundsstrålning,
joniserande
strålning
Vi ser på ett
avsnitt av CSI och
diskuterar detta
efteråt.
Onsdag
Kärnkraft/Kärnvapenhur fungerar de?
Vad betyder de för oss?
Faror?
Nytta?
Finns det alternativ?
Sönderfallsserier
Torsdag
Film om olika
energikällor
med
efterföljande
argumentation
under
eftermiddagen.
Följande begrepp är
viktiga:
Strålskyddsmyndigheten,
radondöttrar, fission,
mutationer, fusion,
stråldos, kärnkraft,
kärnenergi, ickeförnybar energikälla,
generator, moderator,
styrstavar,
bränslestavar,
Fredag
Film om
Tjernobyl
och inslag
om
Fukoshima.
Prov på
följande
sidor i den
svarta
boken: 270297
Sidor i
lightboken:
Debatt kring
energikällor.
Skrivuppgift i
datasalen,
sen
projektet.
Vecka 11
Måndag
Vi börjar
med
evolutionen
Tisdag
Vi pratar om gener
och hur vi ärver
gener från våra
föräldrar.
Onsdag
Protein- hur skapas
det i kroppen?
Varför är DNA:t
viktigt för vår
proteintillverkning?
Hur ärver vi gener?
Vi ritar enkla
korsningsschema.
Viktiga begrepp:
Proteinsyntes,
ribosomer,
aminosyra, rNA,
dominanta, recessiva,
korsningsschema.
Ser film och
arbetar
vidare med
evolutionen
.
Viktiga begrepp:
DNA, gen, kvävebas,
baspas, kromosom,
mutationer,celldelning
, mitos, meios,
könsceller, stamcell,
enäggstvillingar,
tvååggstvillingar,
genetisk variation,
OBS!
Svar på
evolutionsfrågorn
a skall mejlas in
absolut senast
idag.
Använd sidorna i
svarta boken:
8-12
18-35
Torsdag
Vi diskuterar ärftliga
sjukdomar. Vidare
diskussioner kring hur
man ärver.
Fredag
Vi kommer
diskutera
genteknik och
vad det innebär.
Viktiga begrepp:
mutationer,
sjukdomsanlag,
könsbundet arv,
kromosomförändringar,
Hybrid-DNA-teknik,
genterapi, kloning,
asexuell fortplantning,
sexuell fortplantning,
fosterdiagnostik, gentest,
avel, växtförädling, GMO,
skräddarsydd gröda.
Prov på
sidorna(svarta
boken):397431
Light-boken:
196-207
Datasal
projektarbete 2
timmar.
Light-boken:
209-221
Veckorna här emellan så jobbar vi med teknik(elektronik under alla extra lektioner vi
har). Då kommer vi bland annat hålla på med kretskort m.m.
Vecka 21
Måndag
Vi går igenom
periodiska
systemet och hur
det är uppbyggt.
Vi kommer
repetera atom
och joner.
Vi kommer göra
klart vår
teknikuppgift
under
eftermiddagen.
Tisdag
Ni arbetar med
ert häfte och
svarar utförligt på
frågorna .
Onsdag
Ni arbetar med
ert häfte och
svarar utförligt på
frågorna .
Torsdag
Friluftsdag
Fredag
Ni arbetar med
ert häfte och
svarar utförligt på
frågorna .
Lämna in
häftet med svar
på frågor.
Viktiga begrepp att få med när ni svarar i häftet är följande: polymerer, keramer,
kompositer, återvinning, återanvändning, kretslopp, energiomvandlingar, källsortering,
polymerisation, termoplast, härdplast, syntetiska, naturliga, nanomaterial, metallbindning,
smältpunkt, ädla metaller, anrikas, tungmetall, legering, korrosion, oxider, offeranod, atom,
molekyl, jon, proton, elektron, neutron, isotop, ädelgasstruktur, valenselektron, grundämne,
molekylbinding, jonbinding.
TÄNK PÅ ATT ALLTID FÖRKLARA BEGREPPEN NÄR NI ANVÄNDER DEM SÅ JAG
SER ATT NI FÖRSTÅTT DEM.
Använd den svarta boken sidorna: 280-308 + 315- 357. I skåpet finns även blå/vita
kemiböcker, där i finns mer fakta om ni behöver. Slå i registret längst bak så kommer ni
hitta svaren.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards