Ämnesplanering NO atom kärnfysik 9A v4

advertisement
Vecka 4 och 6
Tisdag vecka 4
Vi börjar med att
repetera hur
atomen är
uppbyggd och vad
en isotop är.
Senare pratar vi
om hur hoppande
elektroner kan
skapa strålning och
varför det blir så.
Följande
begrepp är
viktiga:
atomteorin, atom,
neutron, proton,
elektron,
atomkärna,
partikelaccelerator,
elektriskt neutral,
jon, massa,
densitet, masstal,
atomnummer,
isotoper, instabil,
elektromagnetisk
strålning.
Måndag v.6
Idag skall vi
fortsätta prata om
olika typer av
strålning samt
diskutera
spektrum. Hur
används denna
kunskap och vad
har den betytt för
oss?
Följande
begrepp är
viktiga:
röntgenstrålning,
spektrum,
frekvens,
radioaktiv
strålning, UVstrålning, IRstrålning,
gammastrålning,
betastrålning,
alfastrålning,
fission, fusion,
sönderfall,
halveringstid,
räckvidd, aktivitet,
dosimeter,
bakgrundsstrålning,
joniserande
strålning
Vi ser på ett
avsnitt av CSI och
diskuterar detta
efteråt.
Onsdag v.6
Kärnkraft/Kärnvapenhur fungerar de?
Vad betyder de för oss?
Faror?
Nytta?
Finns det alternativ?
Torsdag v.6
Film om olika
energikällor
med
efterföljande
argumentation
under
eftermiddagen.
Fredag v.6
Film om
Tjernobyl
och inslag
om
Fukoshima.
Sönderfallsserier
Följande begrepp är
viktiga:
Strålskyddsmyndigheten,
radondöttrar, fission,
mutationer, fusion,
stråldos, kärnkraft,
kärnenergi, ickeförnybar energikälla,
generator, moderator,
styrstavar,
bränslestavar,
Prov på
följande
sidor i den
svarta
boken: 270297
Sidor i
lightboken:
Debatt kring
energikällor.
Skrivuppgift i
datasalen,
sen
projektet.
TISDAG VECKA 6 är det samtalsdag, då vill jag se hemarbete med projektarbetet. Ni bör
efter en hel dags arbete ha fått ihop i alla fall 6 sidor totalt. Mejla mig arbetet på tisdags
kvällen så jag ser att ni kommit igång.
Vecka 12
Måndag
NP svenska
Tisdag
Vi pratar om gener
och hur vi ärver
gener från våra
föräldrar.
Onsdag
Protein- hur skapas det i
kroppen? Varför är DNA:t
viktigt för vår
proteintillverkning?
Torsdag
Np svenska
Hur ärver vi gener? Vi
ritar enkla
korsningsschema.
Vi börjar
med
evolutionen
Viktiga begrepp:
DNA, gen, kvävebas,
baspas, kromosom,
mutationer,celldelning
, mitos, meios,
könsceller, stamcell,
enäggstvillingar,
tvååggstvillingar,
genetisk variation,
Viktiga begrepp:
Proteinsyntes, ribosomer,
aminosyra, rNA,
dominanta, recessiva,
korsningsschema.
OBS!
Svar på
evolutionsfrågorna
skall mejlas in absolut
senast idag.
Använd sidorna i
svarta boken:
8-12
18-35
Light-boken:
209-221
Fredag
Vi kommer
diskutera
genteknik och
vad det innebär.
Prov på
sidorna(svarta
boken):397431
Light-boken:
196-207
Vi diskuterar ärftliga
sjukdomar. Vidare
diskussioner kring hur
man ärver.
Datasal
projektarbete 2
timmar.
Viktiga begrepp:
mutationer,
sjukdomsanlag,
könsbundet arv,
kromosomförändringar,
Hybrid-DNA-teknik,
genterapi, kloning,
asexuell fortplantning,
sexuell fortplantning,
fosterdiagnostik,
gentest, avel,
växtförädling, GMO,
skräddarsydd gröda.
Veckorna här emellan så jobbar vi med teknik(elektronik under alla extra lektioner vi
har). Då kommer vi bland annat hålla på med kretskort m.m.
Vecka 20
Måndag
Vi går igenom
periodiska
systemet och hur
det är uppbyggt.
Vi kommer
repetera atom
och joner.
Vi kommer göra
klart vår
teknikuppgift
under
eftermiddagen.
Tisdag
Ni arbetar med
ert häfte och
svarar utförligt på
frågorna .
Onsdag
Ni arbetar med
ert häfte och
svarar utförligt på
frågorna .
Torsdag
Friluftsdag
Fredag
Ni arbetar med
ert häfte och
svarar utförligt på
frågorna .
Lämna in
häftet med svar
på frågor.
Viktiga begrepp att få med när ni svarar i häftet är följande: polymerer, keramer,
kompositer, återvinning, återanvändning, kretslopp, energiomvandlingar, källsortering,
polymerisation, termoplast, härdplast, syntetiska, naturliga, nanomaterial, metallbindning,
smältpunkt, ädla metaller, anrikas, tungmetall, legering, korrosion, oxider, offeranod, atom,
molekyl, jon, proton, elektron, neutron, isotop, ädelgasstruktur, valenselektron, grundämne,
molekylbinding, jonbinding.
TÄNK PÅ ATT ALLTID FÖRKLARA BEGREPPEN NÄR NI ANVÄNDER DEM SÅ JAG
SER ATT NI FÖRSTÅTT DEM.
Använd den svarta boken sidorna: 280-308 + 315- 357. I skåpet finns även blå/vita
kemiböcker, där i finns mer fakta om ni behöver. Slå i registret längst bak så kommer ni
hitta svaren.
Download