LJUS II (s 128-139)

advertisement
Namn: _______________________________________
LJUS II (s 128-139)
s 128
1.Varför ser saker konstiga ut när man har dem under vatten?
(EA, CB, JL, MO och SS)
____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Vad heter/kallas det när ljusstrålarna ändrar riktning? (SJ,
OM, HM och NN)
_________________________________________
s 129
3. Sprutfiskar kan överlista ljusets brytning. I vilka världsdelar
finns dessa? (KWG, IL och KT) _______________________________
s 131
4. Vad heter hinnan som skyddar ögat? (EL) ______________________
5. Vad är en pupill? (EO) ______________________________________
6. Hur är pupillen när det är mörkt? (PG) _________________________
7. Vad heter det vackert färgade runt pupillen? (PG)
________________________________________________________
8. Där synnerven är ansluten till näthinnan finns inga nervceller. Vad
kallas det för? (PG) ________________________________________
s 132
9. Vad kan man göra med hjälp av linser? (EL) _____________________
________________________________________________________
10. När kom de första riktiga glasögonen? (LP) _____________________
s 133
11a. Vad kallas en lins som är tjockare på mitten? (PG)
_______________________________________________________
b. Vad kallas en lins som är tunnare på mitten? (PG)
_______________________________________________________
s 134
12. När kan man se regnbågen? (GP) _____________________________
________________________________________________________
13. Vad trodde man förr att det fanns vid regnbågens slut? (HM och EO)
________________________________________________________
s 135
14. Vilka två färger brukar färgblinda ha svårt att se skillnad
på? (IL, EL och HM) _______________________________________
s 136
15. Vad för strålning använder man i fjärrkontroller? (?)______________
s 137
16. Vad har solen för strålning som gör oss bruna? (SJ, IL och GP)
_______________________________________________________
17. Vad använder man röntgenstrålar till? (EA) _____________________
_______________________________________________________
18. Vad är gammastrålning? (EA och HN) _________________________
s 139
19. Världens största öga finns hos en djuphavsbläckfisk. Hur stort är det?
(GP och LP) ______________________________________________
Download