På biologiprovet provet kommer du kunna visa att

advertisement
På biologiprovet provet kommer du kunna visa att:
Du har kunskaper om evolutionsteorin genom att visa på samband och användning av begrepp
(sid 22-26)
Du kan resonera kring ärftlighet och tillämpar biologiska modeller (DNA, kromosomer,
gener, korsningsschema sid 398-415)
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors levnadsvillkor.(Genteknik, genterapi sid 413-415)
Download