Inför Np genetik

advertisement
Genetik
•
Läran om det biologiska arvet.
•
I cellkärnan finns kromosomer. De är uppbyggda
av DNA och proteiner.
https://m.youtube.com/watch?v=rUaVMZFsX8E
•
Varje cell (förutom röda blodkroppar) innehåller 46
kromosomer förutom i spermier och ägg. Hur
många kromosomer innehåller de?
•
Kvinnor har könskromosomerna XX
•
Män har könskromosomerna XY
Dominanta och vikande
gener
•
Kromosomerna förekommer parvis en från vardera
föräldern.
•
Det betyder att varje egenskap styrs av två gener.
Men vilken bestämmer?
•
Vissa gener bestämmer alltid dominanta.
•
Vissa gener märks bara när de ärvs från båda
föräldrarna. De kallas för vikande gener.
https://m.youtube.com/watch?v=lSZLTSjLrIM
Download