Prov i genetik åk 9 HT 2006

advertisement
G-Uppgifter i genetik
Svara på lösblad.
1.Var i din kropp finns arvsanlagen (generna)?
2. Vad kallas det ämne som kromosomerna består av?
3. Vad menas med en gen?
4. Hur många kromosomer har vi i nästan alla våra celler?
5. Vilka celler i vår kropp har inte 46 kromosomer?
6. Hur många kromosomer har de och varför är det så?
7. Vilka könskromosomer har a) en flicka b) en pojke?
8. Ge ex på en egenskap som bestäms av a) bara arv b) både arv och miljön.
9. Det finns en sjukdom som heter Downs syndrom. Vad beror den på?
10. Vad menas med mutation?
11. Förklara varför två friska föräldrar kan få ett barn med en ärftlig sjukdom.
12. Hur kan en mutation ge cancer?
13. Berätta om förbränningen i cellen.Vilka ämnen som behövs och vilka bildas.
14. Berätta om något som du kan om genetik men som jag inte frågat om.
Lycka till!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards