Vad%20du%20skall%20kunna%20i%20genetik

advertisement
Vad du skall kunna i genetik
Begrepp:
Gen
Kromosom
DNA
Mutation
ATCG
Könskromosom
Könsceller
Kromosompar
Reduktionsdelning
Celldelning
Korsningsscheman
Recessiv/Vikande
Dominant
Downs syndrom
Anlag
Cellkärna
Tvillingar
Könsbundet arv
Kloning
Cancer
Arv
Miljö
Ras
Aminosyra
Hittar du fler?
Annat att kunna:
Cellens organeller och deras funktioner
Förklara vad kromosomer, DNA, och gener är och vilken funktion de har.
Hur många kromosomer vi har i olika celler och varför.
Hur celldelning och reduktionsdelning går till.
Varför det är viktigt att DNA kan kopiera sig!
Hur kromosomer ser ut i vanliga celler och när en cell skall dela sig.
Vilken betydelse forskningen om genetik har haft for människans levnadsvillkor. Motivera!
Mutationer är bra och dåliga! Förklara och ge exempel.
Hur ärftliga sjukdomar ärvs och hur tex inavel påverkar sannolikheten att drabbas.
Hur aminosyror och DNA hänger ihop. (plussidor)
Download