Dna - NO i skolan

advertisement
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
DNA
Kromosom
Gen
Bibliotek
Bok
Ord
Här växer människor och kunskap
3
Generna i kromosomerna bestämmer
vad som ska ske i cellen
Orden i en bok bestämmer
vad som ska ske.
En liten förändring i en gen kan ge en
stor förändring för cellen.
En liten förändring i ett ord kan ge en
stor förändring i en bok.
Här växer människor och kunskap
4
Hälften av DNA (arvsanlag) kommer från
fadern och den andra hälften kommer från modern.
För Homo Sapiens (människan) är det 23
kromosomer från fadern och 23 kromosomer från moder
Kromosomer ”placeras” bredvid varandra så att
den nya avkommans DNA kan konstrueras.
Här växer människor och kunskap
5
Här växer människor och kunskap
6
KVÄVEBASER
Här växer människor och kunskap
7
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards