Cellen Cellen är den minsta enheten av liv som vi känner till livet. Se

Cellen
Cellen är den minsta enheten av liv som vi känner till livet.
Se biolog7.wordpress.com
Cellen kan liknas vid en kemifabrik som har öppet 24h. Enkelt beskriven är
cellen en ”boll” med ett skal, organeller inuti, vätska och en eller flera kärnor.
Cellen tillverkar ämnen. För att kunna göra detta behöver den tillförsel av
ämnen (näring). Även de ämnen som är avfall är tillverkning men måste
tömmas ur kroppen, t.ex urin.
Cellerna innehåller mellan 50-80% vatten. Resten är protein, alter, socker och
fetter.
I cellerna finns olika organeller, delar av cellen med olika uppgift.
*
Vi ritar en cell och tittar på organellerna egenskaper
Växtceller skiljer sig från djurceller med det att de har en styv cellvägg utanför
cellmembranet. Vissa har även klorofyll, men inte alla.
Kromosom, DNA, gen
Deoxiribonukleinsyra, är en ester (vad kännetecknar en ester?) är DNA.
DNA är ihoplindat till kromosomer, färgbara kroppar. Människan har 46 st,
potatis 48. vissa människor har 47st. Denna egenskap kallar vi Downssyndrom.
Kromosomerna upptäcktes på 1800-talet när man färgade människoceller.
Då såg man något i cellkärnan.
Kromosomerna är långa och det rymms nästan 2m DNA totalt i varje cell.
Den intresserade kan räkna ut hur lång den totala DNA-kedja blir om en
människa har 100 000 000 celler....
DNA är ritning för proteiner. Alla gener används inte i alla celler, men ritningen
finns där kanske av bekvämlighetsskäl.
* Mikroskopering vi ska ta celler från oss själva och färga för att se
kromosomer, vissa organeller samt lära oss mikroskopet.
Vi behöver:
Oss själva.
Jodlösning.
Objektsglas
Täckglas
Etanol
Tändsticka
Vi ska rita av en människocell.