cellplasma, cytoplasma mitokondrie cellmembran

advertisement
CELLPLASMA, CYTOPLASMA
GOLGIAPPARAT
CELLKÄRNA
RIBOSOMER
LYSOSOM
CELLMEMBRAN
ENDOPLASMATISKA
ARVSMASSA, DNA
MITOKONDRIE
NÄTVERK
1. Vilka celldelar kan du se i mikroskop?
2. Orden och deras betydelse har hamnat i fel ordning här nedanför. Para ihop
de olika orden med rätt mening.
RIBOSOMERNA
innehåller arvsanlag och är cellens ”chef”.
MITOKONDRIERNA
omger cellen likt en tunn ”hud” som kan släppa
igenom olika ämnen.
CELLMEMBRANET
tillverkar proteiner i cellen.
CELLKÄRNAN
är vätskan i cellen som omger celldelarna.
CELLPLASMAN
ta hand om cellens avfall och tömmer ut det
ur cellen.
LYSOSOMER
förser cellen med energi.
http://kursnavet.se/kurser/bi1201/htm/m001/40070.htm
Download