Instuderingsfrågor - Cellen

advertisement
Naturkunskap B
HT-10
Instuderingsfrågor - Cellen
s. 98 – 100, anteckningar från lektion samt www.ne.se
1. Varför anses cellen vara minsta enheten av liv?
2. Vad är det för skillnad på prokaryota celler och eukaryota celler?
3. Hur många olika celltyper återfinns i människan?
4. Vad kännetecknar en fosfolipid (PPT)
5. Vilken funktion har cellmembranet?
6. Vilken function har cellkärnan?
7. Mitokondrier hittar vi i allt levande men vilken funktion har den?
8. Vad gör en ribosom?
9. Vilka organismer har kloroplaster i sig samt vilken funktion har de?
10. Vilken funktion fyller en vakuol?
11. Vilken funktion har en cellvägg samt vilka organismer har en sådan?
12. Vad har Endoplasmatisk retikulum för funktion i celler?
13. Vad har Golgiapparaten för funktion i cellen?
14. Till vilken nytta har bakterier s.k. plasmider?
15. Förklara hur antibiotika angriper bakterier (kortfattat)?
Download