Carin Carlberg IT pedagog
3 Justera inställningar
①
Om du vill radbryta text i en cell, markerar du de celler som du vill formatera och klicka sedan på Radbyte i gruppen Justering på
flicken start.
②
Om du vill justera kolumnbredd och radhöd så att cellen anpassas automatiskt efter innehållet markerar du de kolumner
eller rader som du vill justera och klickar sedan på Format i gruppen Celler på Fliken start.
③
Om du vill justera kolumnbredden och rad höjden så att cellen anpassas
automatiskt efter innehållet, markerar du de kolumner eller rades som
du vill justera och klickar på Format i gruppen Celler på fliken Start.
Tips! Du kan snabbt autopassa hela kalkylbladet genom att klicka på knappen Markera alla
och sen dubbelklicka på skiljlinjen mellan två kolumn- eller radrubriker.